වෙබ් අඩවියකින් ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද?

Hadamu Ads September 19, 2019 No Comments

වෙබ් අඩවියකින් ඔබේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද?

ඔබත් ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙනම් ඔබගේත් පළවෙනිම පරමාර්ථය ඔබගේ ව්‍යාපාරය දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් කර ගැනීම නේද.

ඔබත් නිතරම දකිනවා ඇති වෙබ් අඩවියක් සාදාගෙන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න කියන දැන්වීම්.

මේ කියන්නේ ඇත්තක්ද?
ඇත්තටම වෙබ් අඩවියක් හදාගෙන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න පුලුවන්ද?

අපි ටිකක් හොයල බලමු.

වෙබ් අඩවියකින් ව්‍යපරිකයෙක්ට ලැබෙන වාසි

1. පිලිගැනීම
මේ ගැන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩිපුර සැලකිලිමත් නොවුනට වෙබ් අඩවියක් හරහා ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට ලැබෙන වටිනාම දෙය නම් ව්‍යාපාරයේ පිලිගැනීමයි.

උදාහරණයක් විදිහට :
ඔබගේ ආයතන ප්‍රධානියා යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ආයතනයක් ඔබගෙන් විමසනවා.
ඔබට විකුණුම් කරුවන් තුන්දෙනෙක් ගේ විස්තර හමුවනවා.

1. යාලුවෙක් කියනවා අසල පිහිටි නගරයේ ඇති තැනක්
2. Facebook එකේ එම භාණ්ඩය විකුනනවා යයි දම ඇති දුරකථන අංකයක්.
3. එම භාණ්ඩයේම පින්තුර, Specifications, විස්තර, මිල ගණන්, වගකීම, ආයතනයේ විස්තර, ආදේශක භාණ්ඩ ආදී සියලු විස්තර සහිත වෙබ් අඩවියක්.

මේ තුනෙන් ආයතන ප්‍රධානියහට ලබා දීමට සුදුසුම විකුණුම් කරුවා කවුද?
නිතැතින්ම වෙබ් අඩවිය වඩාත් විශ්වසනීය වනවා නේද?

Facebook හෝ අනෙකුත් ඕනෑම සමාජ මාධ්‍යයක් හරහා නොමිලේ සාදාගත් පිටුවක පලකරන දෙයට වඩා යම් කිසි මුදලක් වියදම් කර නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යන වෙබ් අඩවියක් ඇති ආයතනයක් වගකීමක් ඇති ආයතනයක් වෙනවා නේද.

දෙවන කොටසෙන්….

Categories : News
Tags :